Bảng treo dụng cụ VT-G02

Thông tin kỹ thuật:

DxC= 1200×1500 mm

+Lưới treo dụng cụ : 1.4mm

+ Lưới lỗ vuông hoặc tròn

+ 50 móc treo dụng cụ

Yêu cầu kích thước riêng: 0937.225.363