Hệ thống xử lý khí thải lò đốt

Thông số sản phẩm

Tên sản phẩm HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT
Công suất 10.000 m3/h
Bao gồm
  • Tháp dập lửa DxH=1600x3000mm
  • Tháp rửa DxH=1600x6000mm
  • Tháp hấp thụ DxH=1600x6000mm
  • Tháp hấp phụ DxH=1600x6000mm
Số lượng 1 bộ
Vật liệu Inox 304

HOTLINE: 0937.225.363